Preskripce zdravotnických prostředků sestrami

02 dubna 2020

Dlouhá léta platilo, že poukaz na zdravotnický prostředek smí vystavit pouze lékař. Nový zákon o zdravotnických prostředcích loni „odbrzdil“ možnost, aby i nelékaři mohli vystavovat poukazy.

Zákon v této otázce výslovně říká, že kromě lékaře smí poukaz vystavit i „jiný zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí“, přičemž cíleno bylo ministerstvem samozřejmě především na zdravotní sestry. Tímto způsobem se tedy „odemkly“ první dveře na cestě k preskripci zdravotními sestrami, ale bez zásahu do úhrad – úpravy preskripčních omezení, by tato úprava nepřinesla fakticky nic nového. Parlamentem naštěstí prošla novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění a do praxe tak lze preskripci sestrami promítnout od 1. ledna, kdy bylo rozšířeno preskripční omezení u velké části krycích materiálů vč. tzv. vlhkého hojení, všech inkontinenčních a větší části stomických pomůcek nebo některých zdravotnických prostředků pro kompresivní terapii.

Zde upozorním, že rozšíření preskripčního omezení na sestry nezahrnuje všechny stomické pomůcky, přičemž logika toho, co sestry předepsat smějí a co ne, uniká i osloveným lékařům, takže doporučuji ověřit, zda sestra právě konkrétní zvolený zdravotnický prostředek může předepsat.

Zákon pro tuto preskripci zavedl dvě nové odbornosti – „SLO“ a „SDP“ – sestra v lékařských oborech a sestra v domácí péči.

Jak vyplývá z citace zákona o zdravotnických prostředcích v předchozím odstavci, preskribovat nemůže každá zdravotní sestra. Obě nově vytvořené odbornosti jsou vyhrazeny pouze zdravotním sestrám se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Tyto kategorie působí občas zmatek a jsou (i celkem pochopitelně) zaměňovány s úrovněmi dosaženého vzdělání zdravotní sestry se středo- nebo vysokoškolským vzděláním, to nicméně není vůbec přesné. Tyto zákonem uvedené způsobilosti jsou totiž výsledkem následného vzdělávání („postgraduál“ nebo tzv. „doškolováky“), a oprávněná zdravotní sestra může tuto úroveň kvalifikace doložit diplomem o specializaci, resp. certifikátem o zvláštní odborné způsobilosti.

Mgr. Jan Zahálka


Starší aktuality